تلفن : ٥ـ٨٨٨٠٦٠٠٤ـ٠٢١
فکس : ۸۸۸۰۱۰۹۸
ایمیل : css@kracoir.com

شرکت کیهان رابط تخصصی ترین تامین کننده قطعات کمپرسورهای هوا و گاز و ابزار دقیق برای صنایع نفت گاز پالایش پتروشیمی نیروگاهی و ...

صمیمانه دعوت به عمل می آورد تا ضمن بازدید از روند فعالیت و سوابق 24 سال اخیر این شرکت در نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان مورخ 11 لغایت 14 آبانماه سال 1396 از غرفه این شرکت واقع در سالن خلیج فارس-غرفه 202 بازدید فرمایید.

 

oil industry equipment exhibition

ghedmat ۲26

oil industry equipment exhibition1.1

oil industry equipment exhibition1.2

oil industry equipment exhibition1.3

نظر خود را در مورد طراحی سایت شرکت بفرمایید.