تلفن : ٥ـ٨٨٨٠٦٠٠٤ـ٠٢١
فکس : ۸۸۸۰۱۰۹۸
ایمیل : mgr@kracoir.com

شرکت کیهان رابط تخصصی ترین تامین کننده قطعات کمپرسورهای هوا و گاز و ابزار دقیق برای صنایع نفت گاز پالایش پتروشیمی نیروگاهی و ...

صمیمانه دعوت به عمل می آورد تا ضمن بازدید از روند فعالیت و سوابق 24 سال اخیر این شرکت در نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان مورخ 11 لغایت 14 آبانماه سال 1396 از غرفه این شرکت واقع در سالن خلیج فارس-غرفه 202 بازدید فرمایید.

 

oil industry equipment exhibition

ghedmat 7

oil industry equipment exhibition1.1

oil industry equipment exhibition1.2

oil industry equipment exhibition1.3

نظر خود را در مورد طراحی سایت شرکت بفرمایید.